צוואה


 

צוואה – כל המידע הנחוץ

בטרם יפורטו סוגי הצוואה השונים הקבועים בחוק הירושה, חשוב להבהיר כי חוק הירושה אינו מחייב עריכת צוואה, ואדם שאינו עורך צוואה, עזבונו יחולק בין בני משפחתו ע”פ דרכי החלוקה המפורטות בחוק (ר’ פרק ירושה).

אם כן – באילו מקרים מומלץ לערוך צוואה

רשימת המקרים בהם מומלץ ורצוי לערוך צוואה אינה רשימה סגורה, אולם כעיקרו של דבר במקרים הבאים עריכתה של צוואה הינה חיונית:

1. בכל מקרה בו רוצים להוריש ליורשים השונים מהיורשים הטבעיים הקבועים בחוק הירושה.

2. במקרים בהם רוצים לחלק את העיזבון בצורה מסוימת לכל אחד מן היורשים. למשל, סיטואציה בה למוריש שלוש דירות. אם המוריש לא יערוך צוואה, עקרונית כל אחד מיורשיו זכאי לחלק בכל אחת מהדירה. לעומת זאת, אם יערוך המוריש צוואה, יוכל הוא לייחד כל דירה ליורש מסוים למשל, ובכך גם להקל על היבטי מס וגם להוריש לכל אחד מן היורשים את מה שברצונו.

3. בני זוג המצויים בסכסוך או מאבק משפטי: בהתאם לחוק, כל עוד בני הזוג נשואים-הם יורשים האחד את משנהו. בהיעדר צוואה, גם בני זוג מסוכסכים והמצויים בהליך גירושין- כל עוד לא התגרשו- יירשו האחד את השני.

4. אדם שעודנו נשוי, אולם יש לו ידועה בציבור אחרת מאשר אשתו (האמור בלשון זכר תקף גם בלשון נקבה- וההיפך): קחו לדוגמא מקרה בו לאדם יש למעשה שתי נשים- לאחת הינו נשוי, ועם השנייה הינו מתגורר דרך קבע והינה ידועתו בציבור. מי משתי הנשים תירש אותו? ע”פ החוק, לידועים בציבור זכות ירושה כאילו היו נשואים למוריש, אולם זאת בתנאי שהמוריש לא היה נשוי בעת מותו למישהי אחרת. כלומר, במקרה המתואר מי שתירש היא האישה החוקית ולא הידועה בציבור אלא אם כן ישנה צוואה שמורה אחרת.

בהקשר זה, חשוב להבהיר כי בני זוג שערכו הסכם ממון ובו הפרדה רכושית, עדיין זכאים לרשת האחד את משנהו, ועל כן במידה ובן זוג אינו מעוניין כי השני יירש אותו אלא יורשים אחרים, עליו לערוך בנוסף להסכם הממון גם צוואה.

מהם סוגי הצוואה אשר מתיר הדין?

אדם המעוניין להסדיר את חלוקת עזבונו בצוואה, יכול לעשות כן רק בהתאם לאחת מארבע הצורות המפורטות להלן:

1. צוואה בכתב יד– לצורך כתיבת צוואה זו, אין צורך בעורך דין, אולם החוק קובע כללים מדויקים שחייבים להתקיים בהכנת הצוואה על מנת שהצוואה תהיה תקפה: על הצוואה להיכתב כולה בכתב ידו של המצווה, עליה לשאת תאריך כתוב ועליה להיחתם ע”י המצווה.

2. צוואה בעדים זו הצוואה שבדרך כלל נהוג לערוך במשרד עורכי דין. על צוואה זו להיות בכתב, והיא בדר”כ מודפסת, יש צורך לציין תאריך ועל המצווה לחתום בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו.

3. צוואה בפני רשות– בסוג זה של הצוואה, על המצווה לומר את דברי הצוואה בעל פה בפני רשות דוגמת שופט, רשם ואף נוטריון או לחילופין להגיש את הצוואה בכתב לרשות ע”י המצווה בעצמו. על המצווה להצהיר בפני הרשות שזו צוואתו.

4. צוואה בעל פה/צוואת שכיב מרע– זהו סוג צוואה מיוחד התקף אך ורק כאשר מדובר באדם הנוטה למות או מי שרואה עצמו כהולך למות, ויש נסיבות אובייקטיביות המצדיקות זאת. בסיטואציה שכזו- יכול מי שנוטה למות או רואה את עצמו הולך למות לצוות צוואה בעל פה בפני שני עדים המבינים את שפתו. בסמוך ככל שניתן לאמירת הצוואה, על העדים לרשום זיכרון דברים ולהפקידו ברשם לענייני ירושה. חשוב לציין כי צוואה בע”פ בטלה בתוך חודש ימים אם חלפו הנסיבות שהצדיקו את עשייתה והמצווה עודנו בחיים. כמו”כ, העדים לצוואה אינם יכולים להיות פסול דין ו/או קטין.

חשוב לציין, כי יש להקפיד על עריכת הצוואה בהתאם לכללי חוק הירושה, שאם לא כן עלולה להיות הצוואה חסרת תוקף, ומכאן- בטלה. לפיכך, מומלץ להפקיד את עריכת הצוואה בידיו של עו”ד מנוסה על מנת שיישם נכונה את כל הכללים הנדרשים.

הפקדת צוואה

החוק מאפשר להפקיד את הצוואה אצל רשם לענייני ירושה. ההפקדה צריכה להיעשות באופן אישי על ידי המצווה עצמו. למצווה יש זכות לקבל בכל עת צוואה שהפקיד.

באילו מקרים הצוואה אינה תקפה עקרונית?

1. צוואה שנעשתה בניגוד לכללים הקבועים בחוק הירושה.

2. צוואה שנעשתה ע”י קטין או פסול דין או מי שלא היה לו את כושר השיפוט והיכולת להבין על מה הוא חותם.

3. צוואה שנעשתה בכפייה, אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית.

4. צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי.

5. צוואה שבה הזוכה ע”פ הצוואה (האדם לו מורישים את העיזבון ע”פ הצוואה) השתתף בעריכתה . השתתפות אין משמעה דווקא נטילת חלק בנוסח הצוואה.

כיצד ניתן לבטל צוואה תקפה?

ע”י עריכת צוואה חדשה גם אם אינה מבטלת מפורשות את הקודמת או השמדת כל העותקים של הצוואה הישנה.

צוואה הדדית וצוואה משותפת

המחוקק מאפשר כעיקרון לבני הזג לערוך צוואות הדדיות- כלומר, בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר.

באם אחד מבני הזוג שואף לבטל את צוואתו ההדדית- עליו למסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה לבן הזוג השני, ואו אז בטלות שתי הצוואות.

ואולם אם אחד מבני הזוג רוצה לבטל את הצוואה ההדדית לאחר שבן זוגו נאסף לבית אבותיו, וכל עוד לא חולק העיזבון- עליו לוותר על כל הרכוש שהוא אמור לקבל ע”פ צוואת בן זוגו המנוח (“להסתלק ” מחלקו בעיזבון- בעגה המשפטית).

יש להבחין בין צוואות הדדיות לצוואות משותפות. צוואה היא משותפת כאשר היא תוצאה של החלטה משותפת בדבר תוכנה. צוואה משותפת היא גם הדדית כאשר ההסדרים שקבע אחד המצווים מבוססים על ההסדרים שקבע המצווה השני ולא היו נערכים לולא הסדרים אלה.

הגשת בקשה למתן צו קיום צוואה

בקשה לצו קיום צוואה תוגש לרשם לענייני ירושה.

לאחר שמוגשת בקשה לצו קיום צוואה, מפרסם הרשם לענייני ירושה בעיתון הודעה על הגשת בקשה לצו קיום צוואה ובה הוא קורא למעשה למי שמתנגד למתן הצו להגיש התנגדות בתוך 14 יום.

במקרה בו אדם מסוים מוצא לנכון להגיש התנגדות לצו, עובר הדיון לבית המשפט לענייני משפחה על מנת שיכריע למי זכויות הירושה.

כל עוד לא ניתן צו קיום צוואה, לא ניתן לעבור לשלב הרישום, היינו- לא ניתן להעביר את הבעלות בנכסיו של המוריש ליורשיו.

* כל הזכויות שמורות לעו”ד כנרת בר-לב המתמחה בדיני משפחה וירושה, לרבות עריכת צוואות, בקשות לצווי קיום צוואה, התנגדות למתן צו קיום צוואה, ורישום ירושה, צוואות וירושות , צוואות הדדיות .

המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי – לייעוץ משפטי פרטני יש לקבוע פגישת ייעוץ עם עורך דין.

כנרת בר-לב , עורכת דין ומגשרת . קויפמן 2,בית הטקסטיל,תל אביב,קומה 12 . 03-5163330 , נייד : 054-4292355 , פקס: 03-5163334