פונדקאות


פונדקאות – כל המידע הנחוץ

מי יכול לפנות להליך הפונדקאות?

החוק בישראל מאפשר לבני זוג הטרוסקסואלים נשואים או ידועים בציבור (אך לא ליחידים) להתקשר בהסכם עם אם פונדקאית (אם נושאת) לשם נשיאת ילד בעבורם. על מנת שבני הזוג יקבלו אישור מוועדה מקצועית של משרד הבריאות להתקשר בהסכם עם אם פונדקאית, עליהם להציג, בין היתר, אישורים רפואיים לעניין המניעה בגינה אין יכולה האישה להתעבר ולשאת תינוק ברחמה.

כיום זוגות חד מיניים או רווקים אינם רשאים ע”פ החוק לפנות להליך פונדקאות בישראל, ולפיכך נאלצים הם לפנות הם להליך פונדקאות בחו”ל.

מאז חקיקתו של חוק “הפונדקאות” (חוק ההסכמים לנשיאת עוברים) בשנת 1996, נולדו בישראל מאות “ילדי פונדקאות”.

כיצד מתבצע הליך הפונדקאות?

הליך הפונדקאות כשמו כן הוא- מושתלת ברחמה של האם הפונדקאית ביצית של האם המיועדת המופרית בזרעו של האב המיועד (על הזרע להיות של האב המיועד בלבד), שבסיומו מוסרת האם הפונדקאית את הילד להורים המיועדים.

ראשית, ובטרם מתחילים בתהליך יש לפנות אל הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים ולקבל אישור ראשוני להתחלת התהליך.

לאחר מכן יש לאתר אם נושאת (פונדקאית) בין באמצעות פרסום מודעה ובין באמצעות מרכז תיווך. כדאי לדעת כי התיווך עצמו משמעו עלויות נכבדות ביותר. במידה ואינכם מעוניינים בתיווכו של מרכז תיווך, רצוי להתייעץ עם עו”ד או בר סמכא בתחום לעניין הקריטריונים שעל האם הפונדקאית לעמוד בהם ע”פ החוק.

עם איתור האם הנושאת, יש לערוך עמה טיוטת הסכם משפטי, ולהגיש למתאמת וועדת האישורים טיוטת ההסכם בליווי מסמכים נוספים (דוגמת חוות דעת רפואית לעניין אי יכולתה של האם המיועדת להתעבר ולשאת הריון, הערכות פסיכולוגיות וכו).

וועדת האישורים תזמן את ההורים המיועדים והאם הנושאת לדיון בוועדה ותוודא כי הצדדים להסכם כולם הינם בגירים ותושבי ישראל, כי האם הפונדקאית והאם המיועדת משתייכות לאותה דת (ככל שעסקינן ביהודים), וכי הפונדקאית אינה נשואה (על מנת למנוע חשש ממזרות. ביהדות- ממזר הוא מי שנולד לאם נשואה שלא מבעלה). יחד עם זאת, במידה והוועדה שוכנעה כי לא עלה בידי ההורים המיועדים במאמץ סביר להתקשר בהסכם עם אם פונדקאית שאינה נשואה, יכולה הוועדה לאשר גם הסכם עם אם פונדקאית נשואה.

בהמשך, ייערכו ראיונות אישיים לכל אחד מהמעורבים, וייתכן ותידרשנה הבהרות לעניין ההסכם ומסמכים נוספים.

במידה והוועדה החליטה ליתן את אישורה להתקשרות, תתבצע החתימה על ההסכם בנוכחות חברי הוועדה.

מסירת הילד להורים המיועדים

מטבע הדברים, החוק קובע כי מסירת הילד ע”י האם הפונדקאית למשמורת ההורים המיועדים תהיה בנוכחות פקיד הסעד ובסמוך ככל הניתן להולדת הילד. לאחר מכן, נדרשים ההורים המיועדים להגיש לבית המשפט בקשה למתן צו הורות ובהנחה שבית המשפט מאשרו, יהיה הילד ילדם של ההורים המיועדים לכל דבר ועניין.

במקרה בו אם פונדקאית מבקשת לחזור בה מההסכם עמו התקשרה עם ההורים המיועדים ולבטל את ההסכם עליה לפנות לבית המשפט. ואולם בית המשפט לא יאשר את ביטול ההסכם אלא אם כן ישתכנע כי חל שינוי נסיבות בגינו יש הצדקה לביטול ההסכם, וכי הילד לא ייפגע כתוצאה מביטול ההסכם.

היבטים משפטיים

על הליכי הפונדקאות חל חיסיון ואין לפרסם את שמם זהותם או כל דבר אחר העלול להביא לזיהויים של אם פונדקאית, הורים מיועדים או ילד.

לבסוף, חשוב לדעת כי המבצע הליך פונדקאות בניגוד לפרוצדורה הקבועה בחוק, מבצע עבירה פלילית ודינו מאסר בן שנה.

מן הצד האחר, הורים מיועדים אשר יחבקו ילד בהתאם לחוק, יהיו זכאים לזכויות של הורים ביולוגיים דוגמת דמי לידה, חופשת לידה וכיוצ”ב.

* כל הזכויות שמורות לעו”ד ומגשרת כנרת בר-לב המתמחה בענייני משפחה, הסכמי פונדקאות, בקשות למתן צו הורות.

המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי – לייעוץ משפטי פרטני יש לקבוע פגישת ייעוץ עם עורך דין.

כנרת בר-לב , עורכת דין ומגשרת . קויפמן 2,בית הטקסטיל,תל אביב,קומה 12 . 03-5163330 , נייד : 054-4292355 , פקס: 03-5163334