הסדרי ראייה


 

הסדרי ראייה – כל המידע הנחוץ

מהם הסדרי ראייה

כאשר הורים לילד מצויים לפני פירוד או גירושין, יש להכריע בידי מי תהיה החזקת הילדים- כלומר, למי תינתן משמורת הילדים.

בד בבד עם קביעת המשמורת בידי אחד ההורים, יש לקבוע הסדרי ראייה להורה השני. כלומר, יש לקבוע מועדים בהם ההורה שאינו משמורן מתראה עם הילדים על מנת לשמור על קשר רציף ותקין בין ההורה שהילד אינו מצוי בהחזקתו היומיומית לבין הילד.

מהם הסדרי הראייה המקובלים?

כעיקרו של דבר, כל מקרה הינו לגופו ועל כן לא ניתן לקבוע הסדרי ראייה “אחידים” לכל המקרים. יחד עם זאת, במקרים רבים מקובל ונהוג כי ההורה שאינו משמורן יתראה עם הילדים פעמיים בשבוע בשעות אחה”צ, ללא לינה; וכן כל סוף שבוע שני מיום שישי בצהריים ועד למוצאי השבת (כלומר, כולל לינה).

כמו”כ, נהוג לקבוע כי ההורה שאינו משמורן יתראה עם הילד גם במחצית החופשות והחגים לסירוגין- חג אחד אצל ההורה שאינו משמורן, החג שלאחריו אצל ההורה המשמורן וחוזר חלילה.

המקובל הוא שההורה שאינו משמורן נוטל את הילדים מהבית או ממוסד החינוך ומחזירם בסיום הביתה. אם באותם מועדים של הסדרי הראייה מתקיימים לילדים פעילויות דוגמת חוגים, ימי הולדת וכו’, על ההורה המשמורן לקחת את הילד לפעילויות השוטפות שלו ולא לפגוע בשגרת חייו.

במציאות, גם אם יש הסכם או פסק דין סופי, מטבע הדברים נוטים הסדרי הראייה להיות גמישים ומשתנים הן בגלל הפעילויות השונות של הילד והן בגלל נסיבות חיים משתנות דוגמת: הרחבת המשפחה החדשה,מקום מגורים חדש וכיו”ב.

בהיעדר הסכמה, נוהג בית המשפט להפנות את הצדדים ליחידת סיוע ליד בית המשפט או לעובדת סוציאלית אשר תחווה דעתה באשר להסדרי הראייה המומלצים (והאם יכללו לינה או לא), תוך שהיא מתחשבת בשיקולים דוגמת גילם של הילדים, מהות הקשר בינם לבין כל אחד מן ההורים, המרחק בין מגורי שני ההורים, יכולת ההורה שאינו משמורן לספק לילדיו מעון חמים ויציב, וכיו”ב שיקולים רבים נוספים.

עיכוב יציאה מן הארץ

לעיתים ומתוך חשש כי אחד ההורים ינסה לחטוף את הילדים לחו”ל ללא הסכמתו של ההורה השני, נהוג להטיל עיכוב יציאה לקטין, ולבטלו כנגד ערבות של ההורה המבקש להוציא את הילד מן הארץ לטיול.

יצוין, כי בכל מקרה, נדרשת חתימתם של שני ההורים ולא רק של ההורה המשמורן על מנת להנפיק לקטין דרכון.

שינוי מקום מגורים בתוך הארץ

במקרים מסוימים נהוג להגביל את תחום איזור המגורים בו יכול להתגורר ההורה המשמורן עם הילד כדי למנוע מצב בו ההורה המשמורן ירצה לעקור למקום מגורים חדש ומרוחק ובכך למעשה יסוכלו הסדרי ראייה.

יחד עם זאת, גם אם יש הגבלה מעין זו בהסכם,עדיין ובמידה יבקש הורה משמורן לעקור עם הילדים למקום מגורים חדש, יבחן בית המשפט את הסיטואציה החדשה בהתאם לשיקולי טובת הילד- כלומר, יבחן האם טובתו של הילד מחייבת את מקום המגורים החדש.

ומה קורה במקרה בו אחד ההורים מבקש להגר לחו”ל עם הילד?

במידה וההורה המשמורן מעוניין להגר אל מדינה אחרת וליטול את הילדים עמו, ובהנחה שהגירתו תאושר על ידי בית המשפט, אזי יש לערוך כמובן הסכם חדש שיכלול הסדרי ראייה חדשים שיתאמו את המציאות החדשה בה הילדים וההורה שאינו משמורן מתגוררים במדינה אחרת.

כאמור, במידה ואחד ההורים מעוניין להגר עם הילדים למדינה אחרת, עליו לפנות לבית המשפט, בין בתביעה ובין אם בהסכמת הצד השני, על מנת לאשר את שינוי מקום מגוריו של הקטין.

מן הצד השני, הורה המעוניין למנוע את הגירת הקטין או יציאתו הזמנית לחו”ל, צריך לפנות לבית המשפט בבקשה לצו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד קטין שיבטיח את הימצאותו של הקטין בארץ עד להכרעה סופית בסכסוך.

באשר להסדרי הראייה, הרי שבדרך כלל נהוג לקבוע מספר מסויים של פעמים בשנה בו מתחייב ההורה המשמורן להביא את הקטין לישראל, בדר”כ במהלך החופשות של הקטין ממוסדות הלימודים, על מנת שישהה ברצף עם ההורה שאינו משמורן.

כמו”כ, להבטחת הסדרי הראייה, נהוג לקבוע סכום מסויים של ערבות בה ניתן יהיה להשתמש במידה וההורה המשמורן מפר את הסדרי הראייה החדשים.

הפרת הסדרי ראייה

במידה ואחד ההורים מפר את הסדרי הראייה שנקבעו לו, יכול ההורה השני לעתור לבית המשפט ולבקש לחייב את ההורה המפר בקנס בגין כל הפרה של הסדרי הראייה.

בגישה החדשה של בתי המשפט, נהוג להתייחס להפרת הסדרי הראייה בחומרה רבה משום שכל הפרה שכזו למעשה באה על “גבם של הילד” וגורמת להם נזק רגשי ונפשי בלתי הפיך.

* כל הזכויות שמורות לעו”ד ומגשרת כנרת בר-לב המתמחה בענייני משפחה, משמורת ואחזקת ילדים, הסדרי ראייה ילדים.

המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי – לייעוץ משפטי פרטני יש לקבוע פגישת ייעוץ עם עורך דין.

כנרת בר-לב , עורכת דין ומגשרת . קויפמן 2,בית הטקסטיל,תל אביב,קומה 12 . 03-5163330 , נייד : 054-4292355 , פקס: 03-5163334