אפוטרופסות


 

אפוטרופסות – כל המידע הנחוץ

אפוטרופוסים לילדים

מה ההבדל בין אפוטרופסות למשמורת?

החוק קובע כי שני ההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם. כלומר, שני ההורים הם אלו שמחליטים במשותף לגבי עניניים מהותיים הקשורים לקטין. לפיכך גם אחד ההורים הוא משמורן של הילדים, עדיין ההורה השני נותר גם הוא אפוטרופוס לילד, ובעניינים מהותיים נדרשת חתימתם שלך שני ההורים.

חשוב לציין בהקשר זה כי יש פעולות הנעשות בשם קטין הדורשות אישור מראש של בית המשפט לענייני משפחה. כך למשל, לא ניתן לייצג קטין בעסקת מכר ללא אישורו של בית המשפט.

מותו של אחד ההורים

במידה ואחד ההורים נפטר, ההורה השני נותר האפוטרופוס הבלעדי של הקטין, אולם בנסיבות מסוימות, בית המשפט ראשי למנות אפוטרופוס נוסף לקטין. למשל במקרה שההורה שנותר לא מסוגל למלא חובותיו כלפי הקטין, ההורה שנותר הינו פסול דין, וכיוצ”ב.

כמו”כ, במידה ואחד ההורים נפטר, בית המשפט יכול לקבוע הסדרי ראייה בין הקטין ובין סביו, הוריו של ההורה שנפטר.

אפוטרופסות להורים

פעמים רבות, כאשר אחד ההורים אינו מסוגל לדאוג עוד לענייניו מחמת היעדר כשרות מנטלית, יש צורך לפנות לבית המשפט לענייני משפחה ולבקש להתמנות כאפוטרופוס לגופו ורכושו של ההורה, תוך הגדרתו של ההורה כחסוי.

במקרה של מחלוקת על זהות האפוטרופוס, בית המשפט ימנה לאפוטרופוס לחסוי את מי שנראה לו בנסיבות העניין מתאים ביותר לטובת החסוי. קרי, מי ששומר על קשר הדוק יותר וטוב יותר עם חסוי, מגלה דאגה לצרכיו החומריים והנפשיים כאחר וכיוצ”ב.

בדרך כלל יתמנה כאפוטרופוס לחסוי בן משפחתו, ולעיתים ניתן למנות גם יותר מבן משפחה אחד כאפוטרופוס. יחד עם זאת, במקרים של מחלוקות קשות ואי אמון בין בני המשפחה, ייתכן ובית המשפט יעדיף למנות כאפוטרופוס, לרכוש ו/או לגוף, גורם חיצוני דוגמת הקרן לטיפול בחסויים.

במידה והחסוי מסוגל להבין בעניין וניתן לברר בדעתו, בית המשפט ישאל את דעתו של החסוי בטרם ימנה לו אפוטרופוס. יצוין כי לא ניתן למנות אדם כאפוטרופוס לאחר בניגוד לרצונו.

חשוב לציין כי עצם מינויו של אדם כאפוטרופוס לחסוי אינו מחייב את האפוטרופוס במזונותיו של החסוי.

על האפוטרופוס להגיש מפעם לפעם לאפוטרופוס הכללי דו”ח רכושי הקרוי פרטה ובו מפרט הוא מה נעשה ברכושו של החסוי. ההוצאות הסבירות שהאפוטרופוס הוציא במילוי תפקידו חלות על החסוי, והאפוטרופוס רשאי להחזירן לעצמו מנכסי החסוי.

* כל הזכויות שמורות לעו”ד ומגשרת כנרת בר-לב המתמחה בענייני משפחה, אפוטרופסות, בקשות למינוי אפוטרופוס, בקשות לאישור פעולה בקניינם של חסויים.

המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי – לייעוץ משפטי פרטני יש לקבוע פגישת ייעוץ עם עורך דין.

כנרת בר-לב , עורכת דין ומגשרת . קויפמן 2,בית הטקסטיל,תל אביב,קומה 12 . 03-5163330 , נייד : 054-4292355 , פקס: 03-5163334