מאמרי מזונות


הגדלת מזונות – פסק דין למזונות לעולם אינו פסק דין סופי. כלומר, ניתן לשוב ולפנות לבית המשפט בעניין מזונות, ולהגיש תביעת הגדלת מזונות…

הפחתת מזונות – שבהתקיים שינוי נסיבות מהותי המצדיק הקטנת מזונות (או הגדלת מזונות) ניתן יהיה לשנות את פסק הדין ואת שיעור החיוב במזונות….

תשלום מזונות – אי תשלום מזונות על ידי החייב ייאלץ את הזכאי למזונות לנסות ולגבות את המזונות באמצעים אחרים…

מזונות זמניים –  עד להינתנו של פסק הדין הסופי למזונות ניתן לבקש מבית המשפט לפסוק מזונות זמניים….

כנרת בר-לב , עורכת דין ומגשרת . קויפמן 2,בית הטקסטיל,תל אביב,קומה 12 . 03-5163330 , נייד : 054-4292355 , פקס: 03-5163334