מזונות ילדים בגירים מעיל גיל 18


 

מזונות ילדים בגירים מעל גיל 18 – כל המידע הנחוץ

באילו מקרים יחוייב אדם במזונות של בני משפחה שאינם ילדים קטינים או אישה?

מלבד חיובו של אדם במזונות ילדיו הקטינים ואשתו, ישנם מקרים בהם ניתן לחייב אדם במזונות בני משפחה נוספים ואף במזונות ילדיו הבגירים.

אם כך- מי הם בני המשפחה אשר ניתן לחייב במזונותיהם?

החוק לתיקון דיני משפחה מזונות קובע כי בני המשפחה אשר אדם חייב במזונותיהם הינם:

(1) הוריו והורי בן זוגו;

(2) ילדיו הבגירים ובני זוגם;

(3) נכדיו;

(4) הורי הוריו שלו ושל בן זוגו;

(5) אחיו ואחיותיו שלו ושל בן זוגו.

יחד עם זאת, החוק מעמיד תנאים אשר רק בהתקיימם ניתן לחייב במזונות

בהתאם לחוק, אין אדם חייב לספק מזונות לבני משפחתו המנויים לעיל אלא במידה שנתקיימו שלוש אלה:

1) יש בידו לעשות כן לאחר סיפוק הצרכים של עצמו, של בן זוגו ושל הילדים הקטינים שלו ושל בן זוגו – החובה לזון מכוח דיני הצדקה מוטלת על “אמיד”- יש לבדוק האם מצבו הכלכלי של הנתבע, בהתחשב בצרכיו מאפשר לו לתת צדקה. ע”פ המשפט העברי פרנסת אדם את עצמו קודמת לפרנסת כל אדם, וכל עוד שאין לו כדי פרנסתו-לא חייב בצדקה.

2) אותו בן משפחה התובע מזונות, על אף מאמציו, אינו יכול לספק צרכיו מעבודה, מנכסיו או ממקור אחר – תנאי הנזקקות-“נצרך”- מי שאינו מסוגל להתפרנס בכוחות עצמו מעבודתו או מרכושו. מסיבה זו נקבע חיובו של אב גם במזונות ילדו החייל, שכן מציאות החיים הישראלית מחייבת לקחת בחשבון כי ילד בגיר המשרת שירות צבאי סמוך לרוב על שולחן הוריו.

3) אותו בן משפחה אינו יכול לקבל מזונות ממקורות אחרים ואינו יכול לקבלם מן משפחה הקודם לאותו אדם לפי הסדר שקבוע בחוק.

מזונות ילדים בגירים

בפסיקה נקבע כי המדיניות השיפוטית הראויה היא הרחבת חובת המזונות המוטלת על הורים כלפי ילדיהם גם לאחר הגיעם לגיל בגרות. נקבע, כי מדיניות משפטית זו תשקף נכונה את המציאות הישראלית, אשר בה הלכה למעשה, נמשכת תקופת התלות של הילדים בהוריהם עד לתום שירותם הצבאי הסדיר.

מסיבה זו הורחבה חובת המזונות והיא עומדת למעשה עד לתום השירות הצבאי- כאשר החיוב פוחת לשליש מגיל 18 או תום הלימודים התיכוניים (לפי המאוחר) ועד לתום השירות הצבאי.

* כל הזכויות שמורות לעו”ד ומגשרת כנרת בר-לב המתמחה בענייני משפחה, מזונות, הסכמי מזונות.

המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי – לייעוץ משפטי פרטני יש לקבוע פגישת ייעוץ עם עורך דין.

כנרת בר-לב , עורכת דין ומגשרת . קויפמן 2,בית הטקסטיל,תל אביב,קומה 12 . 03-5163330 , נייד : 054-4292355 , פקס: 03-5163334