הסכם ממון


הסכם ממון – כל המידע ההכרחי

קודם כל “קצת סדר” – מה קובע החוק

לפני שנפצח בדיון הנצחי “בעד או נגד” הסכמי ממון וטרום נישואין, חשוב לדעת מה קובע החוק בישראל בהתייחס לחלוקה הרכושית בין בני זוג.

אם כך, עקרונית, החוק הרלוונטי הוא חוק יחסי ממון בין בני זוג. חשוב לציין שחוק זה חל רק על בני זוג שנישאו החל מינואר 1974. לפני כן הדין הרלוונטי הינו הלכת השיתוף (לא נתייחס במאמר זה לבני זוג שנישאו לפני 1974).

כעיקרון, הכלל הבסיסי של החוק הוא כי כל הנכסים שנצברו במהלך הנישואין מתחלקים במקרה של סיום הנישואין (מחמת גירושין או מוות- חו”ח) חצי-חצי. ישאל השואל -למה הכוונה כל הנכסים? והתשובה היא כעיקרון כל נכס, מכל סוג ומין שהוא– כלומר, לרבות נכסי מקרקעין, חשבונות בנקים, קופות גמל, קרנות השתלמות, חסכונות, שווי פנסיה, מניות, אופציות, רכבים, מיטלטלין, ובמקרים מסוימים אפילו מוניטין. בקיצור- ה-כ-ל.

בניגוד לדעה הרווחת, מאחר והנכסים מתחלקים בצורה שוויונית, אין כל חשיבות על שם מי נצברים הנכסים. קחו לדוגמא זוג בו אחד מבני הזוג משתכר יפה, וחסך כספים בחשבון עלום, ללא ידיעתו של בן הזוג השני – “לעת צרה”. במועד הגירושין, ייאלץ לחלוק גם בכספי החיסכון הנ”ל עם בן זוגו.

הרציונל העומד בבסיסו של החוק הינו עיקרון “המאמץ המשותף”- כלומר, נקודת המוצא היא כי כל אחד מבני הזוג תורם כפי יכולתו למשק הבית המשותף ולצבירת הרכוש, ועל כן במועד הקרע בין בני הזוג- החלוקה ההוגנת היא החלוקה השוויונית. מהסיבה הזו, תרומתו של אחד מבני הזוג למשק הבית המשותף יכולה להיות למשל בעבודה קשה מחוץ לבית ופרנסת המשפחה, ותרומתו של בן הזוג השני יכולה להתבטא למשל בחינוך הילדים, קניות, בישולים וכו’. כך או כך- מבחינת החוק שני בני הזוג עשו מאמץ משותף לצבירת הרכוש.

יחד עם זאת, ישנם שלושה סוגי נכסים, אשר לא יתחלקו בין בני הזוג מאחר שמקורם למעשה אינו במאמץ משותף של בני הזוג. ואלו הם סוגי הנכסים:

– נכסים שנצברו לפני הנישואין

– נכסים שהתקבלו במתנה או בירושה

– גמלה בגין נזק גוף או מוות חו”ח

כלומר, כעיקרו של דבר- בן זוג שנצבר על שמו רכוש לפני הנישואין ו/או שקיבל ירושה מהדודה במהלך הנישואין ו/או קיבל פיצוי בגין נזק גופני שנגרם לו- אינו חייב מבחינת החוק לחלוק את הממון הזה עם בן זוגו.

מכאן- שבן זוג שנישא לאחר שעה שיש למשל ברשותו כבר דירה וממון- מה שנקרא בעגה העממית- “מסודר”- מוגן כביכול ע”פ החוק, שהרי אינו אמור לחלוק עם משנהו ברכוש שצבר לפני שהתחתנו.

אם כך – מדוע בכל זאת ממליצים עורכי דין רבים על עריכת הסכמי ממון

הסיבות בגינן מומלץ לערוך בכל זאת הסכמי ממון הינן רבות ומגוונות. אולם במאמר זה נתמקד בשוני בין מה שקובע החוק באופן תיאורטי לבין מה שקורה בפועל- דה פקטו.

פעמים רבות, ובמציאות החיים – גם רכוש שלא אמור להתחלק (רכוש שלא אמור להיות מאוזן חצי -חצי בין בני הזוג) “מתערבב” עם הרכוש המשותף של בני הזוג, ובסיטואציה כזו קשה לעיתים מאוד להבדיל ולומר מה צריך להתחלק ומה אינו צריך להתחלק.

ראו מספר דוגמאות:

– זוג צעיר, שהוריו של החתן נתנו להם במתנה לצורך רכישת דירה סך של 400,000 ₪. הזוג רכש דירה, והדירה נרשמה בחלקים שווים על שם שניהם בטאבו. לאחר שנה -שנתיים עלו נישואיהם של בני הזוג על שירטון, וכעת טוען הבעל כי הוריו לא נתנו את הכספים במתנה לבני הזוג אלא כהלוואה שתחילת החזריה היא רק לאחר שלוש שנים, עם התבססותם של בני הזוג. נוצרת מחלוקת מיותרת- ועלול להיות הליך משפטי מייגע שתוצאותיו אף פעם אינן ידועות מראש. לו היו עורכים הסכם ממון בין בני זוג ומציינים מראש מה מקורם של הכספים הללו, ומה תהיה החלוקה במקרה של פירוד- היו חוסכים לעצמם סיבוכים רבים.

– ושוב זוג צעיר- והפעם- לאישה יש דירה בבעלותה, עליה רובצת משכנתא מכובדת. לאחר הנישואים, עובר הזוג להתגורר בדירה של האישה, שנרכשה כאמור לפני הנישואין, והמשכנתא ממשיכה להיות משולמת מחשבונה של האישה בלבד. בבוא היום, שואפים בני הזוג להיפרד והאישה טוענת כי לבעל לא מגיע כל חלק בדירת המגורים, שהרי הייתה בבעלותה כבר לפני הנישואין. הבעל מצדו טוען כי המשכנתא אולי שולמה מחשבונה של האישה, אולם הוא זה שדאג לכל יתר הוצאות הבית לרבות קניות וחשבונות ועל כן למעשה גם לו מגיע חלק בדירת המגורים. מי צודק? לו היו עורכים הסכם ממון בין בני זוג, היו יכולים להגדיר הם מפורשות מה גורלה של הדירה, גם במקרה של מגורים משותפים בדירה.

– דוגמא נוספת- זוג אשר לשניהם או לאחר מהם המדובר בנישואין שניים. בני הזוג, למודי ניסיון, מעוניינים להגדיר מראש מהם הנכסים שהיו לכל אחד מהם לפני הנישואין על מנת למנוע מחלוקות עתידיות ועל מנת להגן על רכושם ועל מה שיוותר בסופו של דבר לילדיהם. יתרה מכך, פעמים רבות בני זוג אשר זהו “הסיבוב השני” שלהם אינם מעוניינים בכלל בחלוקה שוויונית של הרכוש שמצטבר כי אם בהפרדה רכושית. כלומר, הם למעשה מעוניינים להתנות על החוק ולבקש שבמקרה שלהם לא תהיה חלוקה רכושית אלא שכל אחד יישאר עם הרכוש שלו שנצבר בעבר או בהווה- במקרה כזה הכרחי הסכם ממון.

רשימת המקרים בהם מומלץ לערוך הסכמי ממון מתארכת עוד ועוד, והדוגמאות שהובאו לעיל הינן רק לשם המחשה כי על אף החוק המפורש- המציאות שונה היא.

חשוב להדגיש כי הסכם ממון, על אף הכתרתו בתואר “הסכם ממון” יכול לכלול היבטים רבים ונוספים- אולם אינו יכול להקיף כל עניין הנוגע לחיי בני הזוג- ועל כן יש לפנות לעו”ד הבקיא ומומחה בתחום.

כמו”כ, ולאור הרגישות הרבה של הסכמי ממון בציבור, מומלץ לבחור עורך דין בעל רגישות מיוחדת, אשר ידע להתייחס באמפתיות הראויה.

איך עורכים הסכם ממון?

חשוב להגיע לעורך דין ולשמוע מה ניתן לכלול ומה לא ניתן לכלול בהסכם, ולקבל הנחיות מוגדרות.

לאחר עריכת הסכם ממון, יש לעבור היטב על הוראות ההסכם בטרם החתימה ולראות שהכל אכן מובן ונהיר משום שלאחר שההסכם מקבל תוקף של פסק דין, לא ניתן לשנותו כעיקרון אלא בהסכמת שני בני הזוג (ניתן כמובן במקרים מסויימים להגיש תביעה לביטול הסכם).

הסכם ממון טעון אישור. באם מדובר בהסכם טרום נישואין, ניתן לאשרו בפני נוטריון או בפני בית משפט לענייני משפחה או בפני בית הדין הרבני.

באם מדובר בהסכם שנערך במהלך חיי הנישואין או לקראת גירושין קיים הכרח לאשרו בפני ערכאה שיפוטית בלבד (בית המשפט או בית הדין).

הסכמים נוספים

אם עסקינן בנושא הסכמי ממון, ראוי לציין הסכמים נוספים:

הסכם לחיים משותפים

ידועים בציבור שאינם מתכוונים כרגע או בכלל להינשא זל”ז (ר’ הרחבה בפרק ידועים בציבור) יכולים לערוך ביניהם הסכם ממון המסדיר את חייהם המשותפים יחדיו, על כל ההיבטים הכרוכים בכך. הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור אין חובה לאשרו, אולם ניתן ורצוי לאשר הסכם בין ידועים בציבור ממין שונה (גבר ואישה) בפני בית המשפט לענייני משפחה.

הסכם שלום בית ולחילופין גירושין

במדיה ויחסיכם עלו על שירטון, ברם אינכם בטוחים עדיין כי פניכם לגירושין, ישנה אפשרות לערוך הסכם הקרוי הסכם שלום בית ולחילופין גירושין. בהסכם זה מביעים הצדדים את נכונותם ואת תקוותם לחיי שלום בית, אולם יחד עם זאת מסדיר ההסכם את כל הסוגיות של החיים המשותפים: רכוש, מזונות, משמורת ילדים וכו’. הסכם זה מאפשר לצדדים לנסות ולחזור לחיי שלום בית, אולם אם ניסיון שלום הבית ייכשל, ייהפך ההסכם מהסכם שלום בית להסכם גירושין.

הסכם יחסי ממון גירושין

הסכם יחסי ממון הוא הסכם אשר נועד להסדיר את כל ענייני בני הזוג בדר”כ בטרם גירושיהם זה מזה. יחד עם זאת ניתן לבצע את טקס הגט עצמו בבית הדין הרבני , ורק לאחר מכן להגיע לידי הסכם גירושין. כמו”כ, הסכם גירושין לא חייב להסדיר את כל הסוגיות הקשורות ליחסי בני הזוג. כך למשל, יכול הסכם גירושין להסדיר רק את ענייני הרכוש ולהותיר את ענייני המזונות ומשמורת הילדים להכרעת בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

הסכם גירושין אפשר לאשר הן בבית המשפט לענייני משפחה והן בבית הדין הרבני.

* כל הזכויות שמורות לעו”ד כנרת בר-לב המתמחה בדיני משפחה, לרבות בעריכת הסכמי ממון, הסכם יחסי ממון , הסכם טרום נישואין, הסכם לחיים משותפים, הסכם ממון בין בני זוג , הסכם ממון ידועים בציבור , הסכם ממון לאחר נישואין , הסכם ממון לפני נישואין .

המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי – לייעוץ משפטי פרטני יש לקבוע פגישת ייעוץ עם עורך דין הסכם ממון.

כנרת בר-לב , עורכת דין ומגשרת . קויפמן 2,בית הטקסטיל,תל אביב,קומה 12 . 03-5163330 , נייד : 054-4292355 , פקס: 03-5163334