אימוץ בין ארצי


 

אימוץ בין ארצי – כל המידע הנחוץ

אימוץ ארצי- אימוץ בישראל

בטרם נדון באימוץ בין ארצי, ראוי לציין כי כעיקרו של דבר חוק האימוץ קובע כי זוג ישראלי נשוי הטרוסקסואלי -“איש ואשתו יחד” ראשי להגיש בקשה לאמץ ילד ישראלי. כמו”כ, ניתן להגיש מועמדות לבד (ללא בן זוג) באחד משני מקרים: מקרה בו מגיש המועמד בקשה לאמץ את הילד של בן/בת זוגתו, ומקרה בו המועמד לאמץ הינו קרוב משפחה של הילד והוריו של הילד נפטרו.

חשוב לציין כי כיום ישנה החלטה תקדימית של היועץ המשפטי לממשלה לפיה הומואים ולסביות יוכלו לאמץ את ילדו של בן הזוג, וגם לבקש משירותי הרווחה לאמץ יחד – כמו שמבקש אדם יחיד.

תהליך האימוץ בישראל נמשך בדר”כ זמן רב וזאת מהסיבה הפשוטה כי מספר ההורים המבקשים לאמץ עולה בהרבה על הילדים המוצעים לאימוץ, מה גם שמרבית הפונים לאימוץ מעדיפים לאמץ תינוקות ולא ילדים גדולים יותר.

בגין פרק הזמן הארוך הנדרש להמתנה לאימוץ כמו גם רשימת ההמתנה, מעדיפים רבים לפנות לאפיק האימוץ הבין הארצי הנחשב מזורז יותר.

אימוץ בין ארצי

אימוץ בין ארצי ידוע בישראל כ”אימוץ חו”ל”. חוק האימוץ קובע הוראות מפורשות וברורות לגבי אימוץ בין ארצי מתוך מטרה להסדיר את האימוץ מחו”ל ולמנוע סיטואציות של סחר בילדים, תינוקות ונשים אשר התבצע לפני הסדרת האימוץ בין ארצי בחוק.

החוק קובע כי אימוץ בין ארצי יבוצע באמצעות עמותה שמטרתה הבלעדית היא פעילות בתחום האימוץ הבין ארצי. העמותות נתונות לפיקוחה של הרשות המרכזית לאימוץ בין ארצי מטעם משרד הרווחה, אשר בודקת את התנהלותן של העמותות השונות.

כיום יש מס’ מצומצם של עמותות הפועלות בישראל לאימוץ בין ארצי (וביניהן, טף, מזל, עתיד הילדים). בטרם הבחירה בעמותה מומלץ לבדוק את רקעה של העמותה ובכלל זה את מס’ הילדים המאומצים על ידי העמותה כל שנה, באילו מדינות פועלות העמותה, האם הוגשו תלונות ו/או תביעות בנוגע לעמותה,האם לעמותה יש אישור תקף לבצע אימוצים במדינה בה אתם מעוניינים לאמץ, מהו הליך הליווי שמספקת העמותה, מה משך הזמן הצפוי להשלמת ההליך, כמה תשלומים ניתן לפרוס, האם התשלומים מופקדים בנאמנות או משולמים לעמותה וכו’.

בטרם הפתיחה בהליך אימוץ, נדרשים המאמצים הפוטנציאליים (המבקשים) לעבור סדרת בדיקות ובחינות, ובכללם נדרשים הם לוותר על סודיות רפואיות, להביא אישור על היעדר רישום פלילי, ולעבור חוות דעת פסיכו סוציאלית.

במידה והמבקשים עונים על התנאים נחתם הסכם בין העמותה למבקשים, במסגרתו מתחייבת העמותה להציע למבקשים ילדים מתאימים לאימוץ, ואילו המבקשים מתחייבים לשלם לעמותה סך כולל של 20,000 יורו (עד לאחרונה עמדה התקרה המקסימילית על 20,000 דולר). סכום התמורה שמשולם לעמותה אינו כולל טיסות, שהייה במדינת האימוץ, ורופא מטעם ההורים המאמצים, אולם עליו לכלול את מרבית ההוצאות האחרות ובכללן: חוות דעת של עו”ס ופסיכולוג, הן לשם בדיקת כשירותו של מבקש לאמץ ילד והן לאחר מסירת ילד למבקש; חוות דעת משפטית; ליווי המבקשים במדינת החוץ והכנת הילד לאימוץ; שירותי משרד שמספקת העמותה לרבות תפעולה השוטף של העמותה.

החוזה המוצע מלכתחילה למבקשים הינו חוזה בנוסח אחיד המנוסח ע”י עו”ד של העמותה, ועל כן בטרם החתימה על החוזה מומלץ ביותר לקבל ייעוץ משפטי ולבדוק כי ההסכם מנוסח בצורה התואמת את ציפיות ההורים המבקשים. במרבית העמותות ניתן לשנות סעיפים מסוימים בהסכם ולהתאימם לדרישות והנסיבות הספציפיות. יש לשים לב ולבחון מהן למעשה התחייבויות העמותה ומה קורה במקרה בו כשלה העמותה ולא הצליחה להביא לאימוצו של ילד על ידכם.

בטרם תחילתו של הליך האימוץ, על העמותה לקבל מידע לגבי הילד המועמד לאימוץ, לרבות פרטים על רקעו, סביבתו, משפחתו, מצבו הרפואי בעבר ובהווה, דתו וכיוצ”ב פרטים מהותיים, ולהעביר את כל המידע הנ”ל למבקשים. בהקשר זה יודגש, כי על העמותה חלה חובת סודיות ובכלל זה נאסר עליה לפרסם תמונות של ילדים המועמדים לאימוץ, שמותיהם או כל פרט אחר העלול להביא לזיהויים.

לאחר שהמבקשים מביעים הסכמה להיפגש עם הילד, נקבעת פגישה או יותר נכון מס’ פגישות במהלכם מתוועדים ההורים המאמצים לילד וכן מזמינים רופא מטעמם על מנת לערוך לילד סדרת בדיקות.

במידה והמאמצים הפוטנציאליים מחליטים כי ברצונם לאמץ את הילד שהוצע להם, נדרש בית המשפט המקומי לאשרר את הליך האימוץ ורק לאחר מכן ניתן להביא את הילד ארצה.

עם ההגעה לישראל יש להשלים את הליך האימוץ בארץ וכן להעביר את הילד הליך גיור.

ראוי לציין כי מי שאימץ ילד במסגרת אימוץ בין ארצי, לא יורשה לאמץ ילד נוסף באימוץ בין ארצי, אא”כ מדובר בבן משפחה של אותו ילד, אלא רק לאחר שחלפו שמונה עשר חודשים מיום שההורה המאמץ קיבל את הילד לאימוץ.

עוד יצוין כי חלק מהמדינות פותחות את שעריהן גם בפני חד הוריים בעוד אחרות דורשות כי המבקשים לאמץ יהיו זוג הטרוסקסואלי.

* כל הזכויות שמורות לעו”ד ומגשרת כנרת בר-לב המתמחה בענייני משפחה, אימוץ בין ארצי, הסכמי אימוץ בין ארצי , אימוץ ילדים בין ארצי , אימוץ חו”ל.

המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי – לייעוץ משפטי פרטני יש לקבוע פגישת ייעוץ עם עורך דין.

כנרת בר-לב , עורכת דין ומגשרת . קויפמן 2,בית הטקסטיל,תל אביב,קומה 12 . 03-5163330 , נייד : 054-4292355 , פקס: 03-5163334