צו ירושה


צו ירושה – צעדים ראשונים

כאשר מבקשים להנפיק צו ירושה או צו קיום צוואה, יש להגיש בקשה צו ירושה או קיום צוואה לרשם לענייני ירושה אשר במחוז שלו נפטר המנוח או היו לו נכסים או לבית הדין הרבני, במידה וקיימת הסכמת כל היורשים להתדיין בפני בית הדין.

כאשר מוגשת בקשה למתן צו ירושה או צוואה, יעביר הרשם לענייני ירושה את הבקשה למשרד האפוטרופוס הכללי (אשר הוא חלק ממנו) על מנת שיועץ משפטי יבדוק את הבקשה ויראה שהיא אכן עומדת בכל התנאים, לא נפלה בה טעות, ואינה חסרת פרטים ומסמכים.

במידה ולא הייתה התנגדות לבקשה, והבקשה הוגשה כדין- יורה הרשם לענייני ירושה על צו ירושה או צו קיום צוואה, לפי הבקשה בה יפרט הוא את שמות היורשים וחלקיהם בירושה.

במידה והייתה התנגדות לבקשה, יועבר התיק כאמור לבית המשפט לענייני משפחה ואו אז, לאחר קיומו של הליך משפטי, מי שינפיק את הצו הינו בית המשפט ולא הרשם.

בכל מקרה, לאחר שניתן הצו, הצו הינו חלוט וסופי. לפיכך מי שמתנגד לצו קיום צוואה או ירושה, מאחת הסיבות שמאפשר חוק הירושה, ההליך הנכון הינו הגשת התנגדות בטרם ניתן הצו ולא לנסות ולהגיש בקשת ביטול צו ירושה לאחר שניתן כבר הצו.

במידה ונפלה טעות סופר בצו, ניתן להגיש בקשת תיקון צו ירושה, והרשם לענייני ירושה/ בית המשפט לענייני משפחה יתקן את הצו בהתאם.

חשוב להדגיש כי על בקשה לצו ירושה להיות מוגשת באופן ההולם בדיוק את הכללים המשפטיים, לרבות פרטים מדוייקים ומסמכים, אחרת יחזיר בא כוח האפוטרופוס הכללי את הבקשה למבקש, פעם אחר פעם, ויבקשו להשלים את הפרטים ולתקן את הבקשה, עד אשר תהיה היא מדויקת ומושלמת. בכל פעם שתוגש הבקשה מחדש, יגבה הרשם לענייני ירושה אגרת תיקון, וההליכים עלולים להתמשך חודשים רבים.

לפיכך כאשר מגישים בקשה לצו ירושה, רצוי להגישה באמצעות עו”ד מנוסה ומומחה בתחום, הן על מנת לזרז את ההליכים, והן על מנת לחסוך, בסופו של דבר בעלויות.

לחילופין וכאמור קיימת אפשרות לפנות לבית הדין הרבני ולבקש ממנו להנפיק צו ירושה, אולם במקרה כזה על כל היורשים להתייצב לדיון בבקשה, אחרת נעדר בית הדין הרבני סמכות, וניתן יהיה להגיש בקשת ביטול צו ירושה.

*כל הזכויות שמורות לעו”ד כנרת בר-לב המתמחה בדיני משפחה וירושה, לרבות עריכת צוואות, בקשות לצווי קיום צוואה, התנגדות למתן צו קיום צוואה, ורישום ירושה.

המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי – לייעוץ משפטי פרטני יש לקבוע פגישת ייעוץ עם עורך דין.

כנרת בר-לב , עורכת דין ומגשרת . קויפמן 2,בית הטקסטיל,תל אביב,קומה 12 . 03-5163330 , נייד : 054-4292355 , פקס: 03-5163334