צו קיום צוואה


צו קיום צוואה – כל המידע הנחוץ

חוק הירושה מאפשר למי שחפץ וכשיר מבחינה משפטית לערוך צוואה. או אז, ובהנחה שהצוואה נעשתה כדין, יהיו יורשיו של המנוח אלו המפורטים בצוואה. בהיעדר צוואה, יירשו את המנוח קרובי משפחתו על פי סדרי העדיפויות הקבועים בחוק.

ואולם על מנת שהצוואה תהיה ברת תוקף, על מי שיורש בהתאם לצוואה לפנות לרשם לענייני ירושה ולהגיש בקשה לצורך קבלת צו קיום צוואה, שכן בהיעדר צו קיום צוואה המאשרר את הצוואה, חסרה הצוואה כל תוקף.

כאשר מוגשת בקשה לצורך קבלת צו קיום צוואה, יעביר הרשם לענייני ירושה את הבקשה למשרד האפוטרופוס הכללי על מנת שיועץ משפטי יבדוק את הבקשה ויוודא שהיא אכן עומדת בכל התנאים, לא נפלה בה טעות, ואינה חסרת פרטים ומסמכים.

הרשם לענייני ירושה יפרסם את דבר הגשת הבקשה בעיתון יומי בעל תפוצה רחבה, וכך כל מי שסבור כי הינו זכאי לחלק בעיזבונו של המנוח, ייווכח לדעת כי הוגשה בקשת צו קיום צוואה.

ואכן מי שסבור כי הינו זכאי לחלק או למלוא עיזבונו של המנוח, בניגוד לאמור בצוואה שהוגשה לרשם לענייני ירושה, נתונה לו האפשרות להגיש התנגדות לצו קיום צוואה.

חשוב לציין כי לא ניתן להתנגד מכל טעם אפשרי אלא על ההתנגדות להיות מבוססת על אחת העילות המנויות בדין וביניהם: טענה כי הצוואה נעשתה תחת השפעה בלתי הוגנת, הצוואה אינה ערוכה כדין, המנוח לא היה צלול בדעתו, קיימת צוואה מאוחרת יותר וכיו”ב.

במידה ולא הייתה התנגדות לבקשה, והבקשה הוגשה כדין- יורה הרשם לענייני ירושה על צו קיום צוואה, בו יפרט הוא את שמות הזוכים (היורשים) וחלקיהם בעיזבון.

במידה והייתה התנגדות לבקשה, יועבר התיק לבית המשפט לענייני משפחה ואו אז, לאחר קיומו של הליך משפטי, מי שינפיק צו קיום סופי הינו בית המשפט ולא הרשם.

בכל מקרה, לאחר שניתן הצו, הצו הינו חלוט וסופי. לפיכך מי שמתנגד לצו קיום צוואה או ירושה, מאחת הסיבות שמאפשר חוק הירושה, עליו לפעול להגשת התנגדות בטרם ניתן הצו.

*כל הזכויות שמורות לעו”ד כנרת בר-לב המתמחה בדיני משפחה וירושה, לרבות עריכת צוואות, בקשות לצווי קיום צוואה, התנגדות למתן צו קיום צוואה, ורישום ירושה.

המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי – לייעוץ משפטי פרטני יש לקבוע פגישת ייעוץ עם עורך דין.

כנרת בר-לב , עורכת דין ומגשרת . קויפמן 2,בית הטקסטיל,תל אביב,קומה 12 . 03-5163330 , נייד : 054-4292355 , פקס: 03-5163334