ידועה בציבור


ידועה בציבור – כל המידע הדרוש

מהן זכויות ידועה בציבור?

בניגוד לדעה הרווחת, אין חוק ששמו חוק ידועה בציבור, ואולם מגוון חוקים מקנים לידועה בציבור זכויות שונות, כאשר המגמה היא להתייחס לידועה בציבור כאל אישה נשואה, ועל כן להשוות את זכויותיה לאישה נשואה.

להלן סקירה קצרה של זכויות ידועה בציבור:

זכות למחצית הרכוש שנצבר על שם בן הזוג

להבדיל מזוג נשוי, עצם העובדה כי בני זוג חיים יחדיו בנסיבות שהן מוכרים כידועים בציבור, עדיין לא מקנות באופן אוטומטי זכות למחצית הרכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים.

לפיכך ידועה בציבור הטוענת כי היא זכאית לשיתוף בנכסים שנצברו על שם בן זוגה, עליה להביא ראיות נוספות, המוכיחות כי הייתה כוונת שיתוף רכושי בין הצדדים.

הסיבה להיעדר שיתוף אוטומטי בנכסים, נובעת מכך כי פעמים רבות בני זוג מקיימים חיי זוגיות משותפים ללא אקט פורמלי של נישואין מתוך בחירה שלא למסד את הקשר הזוגי ביניהם, ולא מכיון שיש מניעה בגינה נבצר מהם להינשא האחד לשני.

כמו”כ, ישנם מקרים בהם עצם העובדה שבני הזוג לא נישאו זה לזה מעידה כי הקשר הוא ארעי וזמני ואינו מקנה זכות לשיתוף.

לכן, בבוא של בית המשפט להכריע האם ידועה בציבור זכאית למחצית רכוש שנצבר על שם בן זוגה במהלך החיים המשותפים, יבחן בית המשפט את כלל הנסיבות והאם הייתה כוונת שיתוף.

זכות ירושה

חוק הירושה מקנה לידועה בציבור זכות לרשת את בן זוגה המנוח כאילו הייתה אשתו, אף זאת בתנאי שאיש מבני הזוג לא היה נשוי בעת הפטירה לבן זוג אחר.

מובן כי אם המנוח ערך צוואה המנשלת את הידועה בציבור מזכויות ירושה, לא תירש היא דבר.

זכות לפנסיית שאירים

כעיקרו של דבר, מי שהייתה ידועה בציבור של מנוח, זכאית לתבוע פנסיית שאירים מהגוף בו היה מבוטח המנוח בפנסיה.

ואולם תנאי לזכאותה של ידועה בציבור, כמו גם רעיה, לפנסיית שאירים הינו מגורים משותפים יחד עם המנוח בעת פטירתו.

שאלת המגורים המשותפים תבחן במצבים שונים על פי מכלול נסיבות. למשל, ייתכנו מקרים בהם לא היו מגורים משותפים בעת הפטירה בגין מצב רפואי. במקרים אחרים, על רק מצב נפשי וכיו”ב.

זכות למזונות

במקרים מסוימים, תהא זכאית ידועה בציבור למזונות, ואולם אין המדובר במזונות אישה, המשולמים מכוח סטטוס הנישואין כי אם במזונות “אזרחיים” הנובעים מכוח הסכמת הצדדים לקשר של ידועים בציבור.

הרציונל בגינו ייפסקו מזונות במקרים מסוימים הינו הצורך לתת תקופת זמן סבירה לשיקום כלכלי בהליכי פירוד בין צדדים. בדרך כלל, כאשר נפסקים מזונות לידועים בציבור, מוגבל משך המזונות על ידי בית המשפט לתקופה קצרה יחסית.

ר’ גם מאמרים: ידועים בציבור וידוע בציבור- הפרת הבטחת נישואין.

* כל הזכויות שמורות לעו”ד כנרת בר-לב המתמחה בדיני גירושין, לרבות הסכמי גירושין וגישור, ותביעות גירושין.

המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי – לייעוץ משפטי פרטני יש לקבוע פגישת ייעוץ עם עורך דין.

כנרת בר-לב , עורכת דין ומגשרת . קויפמן 2,בית הטקסטיל,תל אביב,קומה 12 . 03-5163330 , נייד : 054-4292355 , פקס: 03-5163334