ידוע בציבור


ידוע בציבור – כל המידע הדרוש

ידוע בציבור- הפרת הבטחת נישואין

זכויותיו של ידוע בציבור מקבילות, פחות או יותר, לזכויותיה של הידועה בציבור (ר’ מאמר זכויות ידועה בציבור, וכן ידועים בציבור).

ואולם מלבד הזכויות העומדים לידועים בציבור, סוגיה מעניינת היא מה קורה במקרה בו ידוע בציבור מבטיח לבת זוגו כי יינשא לה, אך בסופו של דבר חוזר בו מהבטחתו להינשא.

בתי המשפט מכירים כעיקרון בזכותו של מי שבן זוגו הפר הבטחת נישואין לתבוע פיצויים בגין הנזקים שנגרמו לו, וביניהם גם פיצוי בעבור עוגמת נפש שנגרמה כתוצאה מביטול הבטחת הנישואין.

כל זאת נכון ויפה כאשר שני הצדדים פנויים. אך בית המשפט העליון הוסיף וקבע כי גם כאשר אחד הצדדים נשוי ומבטיח לבת זוגו, הידועה בציבור, כי יינשא לה, לאחר שיתגרש מהאישה החוקית- גם הבטחה זו הינה שרירה וקיימת משום שהיא עלולה לגרום את אותה נזק שהייתה גורמת הבטחה של ידוע בציבור פנוי. כלומר, מבחינת מהות ההבטחה להינשא, אין משמעות אם המבטיח הוא נשוי או פנוי.

יש להבחין בין תביעות הפרת הבטחת נישואין כנגד ידוע בציבור (או ידועה בציבור) ובין תביעות הפרת הבטחת נישואין כנגד מי שהיה בן זוג, אך לא ידוע בציבור. ייתכן מצב בו שני בני הזוג החליט לחיות יחדיו כידועים בציבור, אך בלי כל כוונה להינשא, ומאידך ייתכן מצב בו בני זוג החליטו להינשא, אך טרם נוצר ביניהם קשר בעל אופי כלכלי וכספי כמו בין ידוע בציבור וידועה בציבור.

בכל מקרה, חשוב לציין, כי בתי המשפט אינם נעתרים בקלות לתביעות הפרת הבטחת נישואין, אשר מוגשות כנגד בן זוג מפר, בין אם היה ידוע בציבור קודם לכן ובין אם לאו, וזאת מהסיבה הפשוטה כי הבטחה להינשא היא הבטחה אינטימית המצויה בתחום הרגש. לפיכך ראוי להכיר כעיקרון בחופש של כל צד להשתחרר מהבטחתו.

ולמרות העובדה כי המדובר בהבטחה אינטימית, שמן הראוי שתישאר בתחום שבינו לבינה, הפרת הבטחה על ידי ידוע בציבור לבת זוגו (או ההיפך כמובן) עלולה לגרום נזק, ושינוי מצב לרעה.

בבואו של בית המשפט להכריע האם ההצעה להינשא היא הצעה מחייבת, בית המשפט ייבחן את הנסיבות הספציפיות של אותו מקרים, ובכללן את טיב הקשר- האם מדובר בידועים בציבור, בני זוג שרק הכירו וכו’, התנהגותם של הצדדים ותוכן ההבטחות.

חשוב להדגיש כי לא כל אמירה או הבעת תקווה או כוונות הצופות פני עתיד הן בבחינת הבטחת נישואין. רק כאשר ברור מעל כל ספק כי הייתה הבטחה רצינית וממשית להינשא, ומי מבני הזוג הפר את ההבטחה, אז ישקול בית המשפט את הפיצוי הנאות.

לבסוף, בתי המשפט קבעו לא פעם כי תביעה להפרת הבטחת נישואין, בין אם כנגד ידוע בציבור לשעבר ובין אם כנגד בן זוג שאינו עולה כדי ידוע בציבור, צריכה להיות מוגשת בסמוך להפרת ההבטחה, ואין להשתהות בהגשת התביעה.

* כל הזכויות שמורות לעו”ד ומגשרת כנרת בר-לב המתמחה בענייני משפחה, ידועים בציבור הסכמים בין ידועים בציבור, הסכמים לחיים משותפים.

המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי – לייעוץ משפטי פרטני יש לקבוע פגישת ייעוץ עם עורך דין.

כנרת בר-לב , עורכת דין ומגשרת . קויפמן 2,בית הטקסטיל,תל אביב,קומה 12 . 03-5163330 , נייד : 054-4292355 , פקס: 03-5163334