רשם הירושה


כל המידע הדרוש אודות הרשם לענייני ירושה , הידוע גם בשמותיו האחרים : רשם הירושות או רשם הירושה

הרשם לענייני ירושה הינו גוף המשתייך למשרד המשפטים הישראלי- בעגה היומיומית נקרא פעמים רבות רשם הירושות או רשם הירושה.

כאשר מבקשים להנפיק צו ירושה או צו קיום צוואה, ניתן להגיש את הבקשה לרשם לענייני ירושה אשר במחוז שלו נפטר המנוח או היו לו נכסים.

חשוב להדגיש כי ניתן להגיש בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה גם לבית הדין הרבני, אולם יש צורך בהסכמת כל היורשים לבקשה, על מנת להקנות סמכות לבית הדין.

כאשר מוגשת בקשה לצו קיום צוואה או ירושה, יעביר הרשם לענייני ירושה את הבקשה למשרד האפוטרופוס הכללי (אשר הוא חלק ממנו) על מנת שיועץ משפטי יבדוק את הבקשה ויראה שהיא אכן עומדת בכל התנאים, לא נפלה בה טעות, ואינה חסרת פרטים ומסמכים.

כמו”כ, יבדקו עובדי הרשם לענייני ירושה האם לא הוגשה כבר בקשה קודמת בעניינו של המנוח, או יתרה מכך- האם ניתן כבר צו ירושה/צו קיום צוואה אחר המנוח.

כמו”כ, יבדקו עובדי הרשם לענייני ירושה האם לא הוגשה כבר בקשה קודמת בעניינו של המנוח, או יתרה מכך- האם ניתן כבר צו ירושה/צו קיום צוואה אחר המנוח.

ואולם במידה ומוגשת התנגדות לבקשה, יעביר הרשם לענייני ירושה את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה מאחר והרשם לענייני ירושה אינו גוף שיפוטי ואין בכוחו להכריע מי מבין הצדדים הוא צודק ולטובת מי צריך להינתן הצו. במקרה בו תועבר הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה, ינהל בית המשפט הליך משפטי לכל דבר ועניין, ויבדוק האם בצדק הוגשה התנגדות לבקשה, ואת תקפות הצוואה. כך למשל, יבדוק בית המשפט האם הצוואה עומדת בדרישות הצורניות של צוואה הנקובות בחוק הירושה, האם הייתה השפעה בלתי הוגנת מכל סוג שהיא, האם המצווה היה צלול בדעתו בעת עריכת הצוואה וכיו”ב.

תפקידו של הרשם לענייני ירושה אינו מתמצה אך במתן צווים כאמור, אלא מי שמעוניין יכול להפקיד את הצוואה שערך אצל הרשם לענייני ירושה. את הצוואה על המצווה להפקיד באופן אישי, ולא ניתן לשלוח מישהו אחר להפקיד את הצוואה במקומו.

כל עוד המצווה בחיים, פרטי הצוואה ועצם עריכת הצוואה נותרים חסויים.

ואולם- במידה ולאחר הפטירה, מגיש מאן דהוא בקשה לצו ירושה, באופן אוטומטי מתגלה כי המנוח השאיר אחריו צוואה, ועל כן מי שרוצה לטעון לירושה על פי דין או לצוואה אחרת, צריך לפתוח בהליך של התנגדות לצוואה המופקדת אצל הרשם לענייני ירושה.

*כל הזכויות שמורות לעו”ד כנרת בר-לב המתמחה בדיני משפחה וירושה, לרבות עריכת צוואות, בקשות לצווי קיום צוואה, התנגדות למתן צו קיום צוואה, ורישום ירושה.

המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי – לייעוץ משפטי פרטני יש לקבוע פגישת ייעוץ עם עורך דין.

כנרת בר-לב , עורכת דין ומגשרת . קויפמן 2,בית הטקסטיל,תל אביב,קומה 12 . 03-5163330 , נייד : 054-4292355 , פקס: 03-5163334