צו הגנה


צו הגנה אלימות במשפחה – כל המידע הנחוץ

מהי אלימות במשפחה?

כאשר מדובר באלימות במשפחה אין הכוונה רק לאלימות פיזית של מכות, סטירות, חבלות ודחיפות. אלימות יכולה להתבטא אף באופן רוחני נפשי, כלומר התעללות רגשית שיכולה לכלול קללות, השפלות, איומים, מניעת קשר וכו’.

התעללות מינית גם היא חלק מאלימות במשפחה גם אם מדובר בכפייה של יחסי מין בין בני זוג. צורה נוספת של אלימות הינה הפגנת מרות וכוח באמצעות שליטה כלכלית, איסור של בן זוג אחד על משנהו לעבוד מחוץ למשק הבית וכו’.

מתי יינתן צו הגנה?

כעיקרו של דבר, צו הגנה לא אמור להינתן באופן אוטומטי, ובאופן נפוץ. למעשה בית המשפט העליון קבע כי הסעד של צו הרחקה יינתן רק במקרים בהם אין פתרון אחר שיכול למנוע מעשי אלימות והטרדות מצד אחד בני הזוג.

משמעות הדבר היא כי לא כל תגרה, חיכוך או ריב מצריכים צו הגנה, שהרי צו מעין זה הינו חמור ביותר ומרחיק אדם מביתו שלו, ומקורת הגג שלו. בין היתר על בית המשפט לבחון האם בן הזוג שכנגדו מתבקש הצו התגורר כל הזמן באותה דירת מגורים או שעזב אותה בגין הסכסוכים בין בני הזוג. ברור כי במקרה בו בן הזוג עזב את דירת המגורים לתקופה משמעותית, יקל על בית המשפט ליתן את הצו, שכן לא מדובר בהרחקת בן זוג מהדירה בה מתגורר הוא אלא באיסור כניסה.

כמו”כ, על בית המשפט לבחון האם מבקש צו ההגנה פועל במישורים נוספים על מנת לסיים את הסכסוך בין בני הזוג או שמטרתו היא רק צו הרחקה/ משתמש בצו ההרחקה על מנת לצבור הישגים רכושיים.

במקרים שהמבקש לא מוכיח אלימות בגינה ישנה הצדקה לתת צו הרחקה, לא יינתן צו הרחקה ויישקלו פתרונות אחרים.

אלימות כלפי ילדים

למרות האמור לעיל בדבר עיקרון השימוש באלימות במשורה, כאשר מדובר בדאגה להבטחת מדור שקט לקטינים, בית המשפט יכול לתת צו הגנה/הרחקה גם אם לא הופעלה אלימות כלפי הילדים בהנחה שמתן הצו יטייב עם הילדים.

באחד המקרים שנדונו בבית המשפט העליון, בית המשפט הורה על צו מניעה למרות שהאב לא הפעיל אלימות כלפי האישה או הילדים משום שעצם הנוכחות של האב בבית הובילה למתח קשה שהזיק לילדים עד כדי כך ששניים מהם ניסו להתאבד.

מכאן שעל בית המשפט להעמיד מעל הכל את טובת הילדים, ולא את אינטרסי ההורים, בפרט שלמרבה הצער פעמים לא מועטות משתמשים בני זוג בילדיהם ככלי על מנת להשיג הישגים טקטיים ומשפטיים.

*כל הזכויות שמורות לעו”ד כנרת בר-לב המתמחה בענייני משפחה,אלימות במשפחה, הגנה בגין אלימות במשפחה, צו הגנה, צווים למניעת הטרדה מאיימת.

*המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי – לייעוץ משפטי פרטני יש לקבוע פגישת ייעוץ עם עורך דין.

כנרת בר-לב , עורכת דין ומגשרת . קויפמן 2,בית הטקסטיל,תל אביב,קומה 12 . 03-5163330 , נייד : 054-4292355 , פקס: 03-5163334