צוואה הדדית


צוואה הדדית – כל המידע הדרוש

צוואות הדדיות

חוק הירושה מאפשר לבני זוג לערוך צוואות הדדיות האחד לטובת השני, מתוך הסתמכות של כל אחד על צוואת האחר. בניגוד לדעה הרווחת, צוואה יכולה להיות הדדית, בין אם היורש (הזוכה) על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג השני, ובין אם היורש הוא מישהו אחר (לדוגמא הילדים).

צוואה הדדית יכולה להיערך במסמך אחד או בשני מסמכים נפרדים שנערכים באותה עת.

הבעייתיות בצוואה הדדית הינה ההגבלה המוטלת למעשה על חופש הרצון של כל אחד מבני הזוג, מאחר שלמעשה הוא כבול בצוואתו של האחר. הגבלה זו עומדת בניגוד לעיקרון היסוד של דיני הירושה, שהוא כוחו של המוריש לשנות מצוואתו מתי שירצה וכפי שיחפוץ. מסיבה זו, דרך אגב, לא ניתן לעשות הסכם לעניין ירושתו של אדם בחייו של אותו אדם, אלא רק לאחר מותו; ומסיבה זו אין כל משמעות להתחייבות של אדם לעשות צוואה, לשנותה או לבטלה.

מאחר וכאמור בעריכת צוואה הדדית מסתמך כל אחד מבני הזוג על צוואת בן זוגו השני, לא ניתן לבטלה בדרך שמבטלים צוואה רגילה (ע”י עריכת צוואה חדשה או השמדת כל העותקים של הצוואה הקודמת).

ועל כן, החל משנת 2005, מי שמבקש לבטל צוואה הדדית שערך עם בן זוגו, צריך להבחין בין שתי סיטואציות:

1. במידה ומבקשים לבטל את הצוואה כאשר שני בני הזוג עודנם חיים- מי שמבקש לבטל את צוואתו ההדדית, צריך למסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה לבן הזוג השני. לאחר שנמסרה הודעה בכתב, שתי הצוואות מתבטלות.

2. במידה ומבקשים לבטל את הצוואה כאשר אחד מבני הזוג כבר נפטר- גם כן יש להבחין בין שתי סיטואציות:

א. כל עוד לא חולק העיזבון של המנוח (לא חולק הרכוש)- בן הזוג שנותר בחיים, ומבקש לשנות עתה את צוואתו, צריך לוותר (להסתלק) על כל מה שהוא יורש בהתאם לצוואה ההדדית של המנוח. ואולם יש לשים לב שהוויתור על הירושה צריך להיעשות לטובת ילדו או אחיו של המוריש (קרוב משפחה מדרגה ראשונה) ואין באפשרות בן הזוג שנותר בחיים לבחור לטובת מי הוא רוצה לוותר על הרכוש.

ב. במידה והעיזבון של המנוח כבר חולק בין היורשים-על בן הזוג שנותר בחיים, ומבקש לשנות עתה את צוואתו, להשיב את כל מה שירש בהתאם לצוואה ההדדית של המנוח לעיזבון. במידה ולא ניתן להשיב פיזית את הנכסים שירש, עליו להשיב לעיזבון את שווי הרכוש שירש.

בכל מקרה, לא ניתן לקבוע בנוסח צוואה הדדית הוראה האוסרת לחלוטין לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג.

לבסוף, חשוב לציין כי חוק הירושה תוקן בשנת 2005, לעניין צוואה הדדית, ועל כן הדין שיחול על צוואה הדדית שנערכה לפני שנת 2005 הינו שונה במקצת- משום שהפסיקה ברובה קובעת כי עקרונית לא ראוי לקבוע לגבי צוואות שנעשו לפני התיקון בחוק שהייתה כוונה משותפת להגביל את בן הזוג האחר ולאסור עליו לשנות את צוואתו, אלא אם כן יש ראיות על כוונה משותפת אחרת של הצדדים.

*כל הזכויות שמורות לעו”ד כנרת בר-לב המתמחה בדיני משפחה וירושה, לרבות עריכת צוואות, בקשות לצווי קיום צוואה, התנגדות למתן צו קיום צוואה, ורישום ירושה.

המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי – לייעוץ משפטי פרטני יש לקבוע פגישת ייעוץ עם עורך דין.

כנרת בר-לב , עורכת דין ומגשרת . קויפמן 2,בית הטקסטיל,תל אביב,קומה 12 . 03-5163330 , נייד : 054-4292355 , פקס: 03-5163334