משמורת משותפת


משמורת משותפת – כל המידע הדרוש

במשמורת משותפת שני ההורים מוגדרים כמשמורנים של הילדים. היינו, פשוטו כמשמעו: הילדים מחלקים את זמנם בין שתי בתיהם של הוריהם הגרושים, כאשר כעיקרון שני ההורים אחראים ושותפים מלאים לכל ענייניהם של הקטינים, גידולם והטיפול בהם. יש לציין כי פרקי הזמן בו שוהים הילדים עם כל אחד מההורים אינם חייבים להיות שווים לחלוטין.

ברור כי במשמורת משותפת גלומים יתרונות רבים, אולם בתי המשפט בישראל אינם ששים, לשון המעטה, להעניק משמורת משותפת לשני ההורים, וזאת בשל הקשיים האובייקטיבים המתגלעים בניסיון ליישם את המשמורת המשותפת ובראש ובראשונה לאור העובדה כי תנאים הכרחיים למשמורת משותפת הינם יחסים טובים בין ההורים ושיתוף פעולה; מסוגלות הורית טובה דומה או שווה של שני ההורים; רצון הילדים.

בנוסף על כך, על ההורים להתגורר בסמיכות זה לזו (מטעמים פרקטיים), ועל הילדים לתפוס את שני הבתים כמרכזיים בחייהם.

לפיכך במקרה בו מדובר בזוג הורים המנהלים מערכת יחסים קשה ורווית מתחים, ובפרט אם קיים עירוב של מי מהקטינים בסכסוך בין ההורים- לא יאשר בית המשפט משמורת משותפת.

בכל אופן, בית המשפט יבדוק כל מקרה בנסיבותיו הספציפיות המיוחדות, ויבחן האם טובתו הכוללת של הילד הינה למשמורת משותפת או בודדת. בטרם יקבע בית המשפט את פסק דינו, ייעזר הוא, על פי רוב, בחוות דעת של מומחים, דוגמת עובדים סוציאליים, פסיכולוגים וכו’.

עם זאת, פעמים רבות במקום שבית המשפט אינו מעניק משמורת משותפת, מתקיימת מעין משמורת משותפת דה פקטו, עת ההורה שאינו משמורן רשמית (בדר”כ האב) פעיל ביותר בחיי הילדים, והילדים לנים אצלו אף באמצע השבוע ולא רק בכל סוף שבוע שני כמקובל.

לעניין המשמורת, יש חשיבות והשלכות גם לקביעת גובה המזונות שבהם יחויב האב. בפסיקה נקבע, כי כאשר הילדים נמצאים במשמורת משותפת של שני הורים, האב נושא בחלק ניכר מהוצאות הקטינים, ועל כן עליו לשלם מזונות מופחתים. לעניין קביעת גובה המזונות המופחתים, יבדוק בית המשפט בכל מקרה את הנסיבות הספציפיות לרבות צרכי הקטינים, ההבדל בהכנסות שני ההורים וכו’. בכל אופן, לגבי הוצאות מדור (השתתפות במשכנתא או שכירות- ר’ פרק מזונות) הנטייה של בתי המשפט אינה להפחית את החיוב במדור של האב, על אף המשמורת המשותפת.

* כל הזכויות שמורות לעו”ד ומגשרת כנרת בר-לב המתמחה בענייני משפחה, משמורת ילדים, הסדרי ראייה ילדים, טובת הילד בראי משמורת ילדים .

המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי – לייעוץ משפטי פרטני יש לקבוע פגישת ייעוץ עם עורך דין.

כנרת בר-לב , עורכת דין ומגשרת . קויפמן 2,בית הטקסטיל,תל אביב,קומה 12 . 03-5163330 , נייד : 054-4292355 , פקס: 03-5163334