האפוטרופוס הכללי


האפוטרופוס הכללי – כל המידע הדרוש

מיהו בעצם האפוטרופוס הכללי?

האפוטרופוס הכללי הינו גוף המשתייך למשרד המשפטים הישראלי. כאשר מדובר בענייני משפחה וירושה, לאפוטרופוס הכללי למעשה שני תפקידים מרכזיים:

האחד- פיקוח והתערבות בהליכי אפוטרופסות של חסויים.

השני- בדיקת ואישור בקשות לצווי ירושה/צווי קיום צוואה, במידה ואין התנגדות של אחד היורשים או גורם נוסף בגינו מועבר התיק לבית המשפט לענייני משפחה.

בשני התפקידים הנ”ל משמש האפוטרופוס למעשה כמעין גורם נייטרלי נאמן המפקח אשר מצד אחד מפקח ומצד שני שומר על זכויותיהם של מי שאינו יכול לעשות זאת בעצמו, דוגמת חסויים.

מה תפקידו של האפוטרופוס הכללי לעניין חסויים?

כאשר מוגשת על ידי מאן דהוא בקשה להתמנות כאפוטרופוס על חסוי, בית המשפט מבקש את תגובתו של האפוטרופוס הכללי כנציג המערכת הממונה על שמירה על אינטרסיו של החסוי.

במקרה בו עולה חשש כי מינויו של מי שמבקש להתמנות כאפוטרופוס הינו בניגוד לטובת החסוי- מכל סיבה שהיא- יתנגד נציג האפוטרופוס הכללי למינוי ואף יתייצב לדיון ויפרט את נימוקיו.

כך למשל, במקרה בו המבקש להתמנות מתגורר בחו”ל, יטה האפוטרופוס הכללי להתנגד למינוי בנימוק כי אין ביכולתו של האפוטרופוס למלא את תפקידו כהלכה בשל המרחק.

האפוטרופוס הכללי יכול לשמש בעצמו כאפוטרופוס לחסוי, במידה ובית המשפט מצא כי ישנה עדיפות למינויו של גורם נייטרלי או שאין בנמצא מי מקרובי משפחתו או ידידיו של החסוי שראוי ומסכים להתמנות.

לאחר מינויו של האפוטרופוס לחסוי, ממשיך האפוטרופוס הכללי ונשאר בתמונה, ומפקח על ניהול רכושו של החסוי. כך, תוך שלושים יום מיום מינויו של אפוטרופוס, צריך האפוטרופוס להגיש לאפוטרופוס הכללי דו”ח מיוחד הקרוי “פרטה” והמפרט את נכסי החסוי, לרבות חובותיו של החסוי אא”כ פטר האפוטרופוס הכללי אותו מחובה זו.

כמו”כ, מדי שנה יש להגיש לאפוטרופוס הכללי דין וחשבון בליווי מסמכים לגבי כל הפעולות שנעשו בחשבונו של החסוי.

מה תפקידו של האפוטרופוס הכללי לעניין ירושה?

כאשר מוגשת בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה, מועברת הבקשה לעיונו של היועץ המשפטי במשרד האפוטרופוס הכללי על מנת שזה יבדוק האם הבקשה הוגשה כדין והאם לא חסרה הבקשה פרטים ומסמכים.

במידה והבקשה הוגשה כדין, יאשר האפוטרופוס הכללי את הבקשה, ובמידה שאין התנגדות- יינתן צו ירושה או צו קיום צוואה.

במידה וישנן טעויות בבקשה ו/או חסרה פרטים ומסמכים, ידרוש האפוטרופוס הכללי את תיקון הבקשה שוב ושוב עד אשר הבקשה תהיה מושלמת וניתן יהיה להנפיק את הצו המבוקש.

* כל הזכויות שמורות לעו”ד ומגשרת כנרת בר-לב המתמחה בענייני משפחה, אפוטרופסות, בקשות למינוי אפוטרופוס, בקשות לאישור פעולה בקניינם של חסויים

המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי – לייעוץ משפטי פרטני יש לקבוע פגישת ייעוץ עם עורך דין.

כנרת בר-לב , עורכת דין ומגשרת . קויפמן 2,בית הטקסטיל,תל אביב,קומה 12 . 03-5163330 , נייד : 054-4292355 , פקס: 03-5163334