חוק הירושה


 

חוק הירושה – כל המידע הדרוש

חוקי הירושה- זהות היורשים

כאשר עסקינן בדיני ירושה החוק הרלוונטי הינו חוק הירושה אשר נקרא בטעות גם חוק הירושות.

חוק הירושה הינו חוק מפורט ביותר הקובע את כל ההסדרים הנחוצים הן להגשת בקשות לצווי ירושה/קיום צוואה, התנגדויות, מי הם היורשים במידה ולא מוגשת צוואה, פרוצדורת מינוי מנהל עיזבון ועוד ועוד.

חוק הירושה אף קובע כללים ברורים באשר לעריכת הצוואה וההוראות שניתן לצוות. כך, חוק הירושה קובע כי בצוואה ניתן לצוות את כל הרכוש (עיזבון) או רק חלק ממנו. הווה אומר, באופן עקרוני, ניתן לעשות צוואה ליורש/ים מסוים על חלק מהרכוש, ואילו יתרת הרכוש תתחלק בין היורשים ע”פ הדין, היינו היורשים “הטבעיים”. (למשל, לעשות צוואה לגבי הדירה, אך לא להתייחס לחסכונות ולאחזקות כספיות. במקרה כזה- את הדירה יירש מי שיורש ע”פ הצוואה, ואת החסכונות- מי שיורש ע”פ חוק הירושה- קרובי המשפחה).

כמו”כ, ניתן לקבוע בצוואה גם את היורשים שיחליפו את היורשים (הזוכים) הקבועים בצוואה במידה ואלה ימותו לפני או ביחד עם המוריש.

במידה ומי מהיורשים הקבועים בצוואה נפטר לפני שהמוריש בעצמו נפטר, והמוריש לא קבע מי “יחליף” את היורש במידה וימות לפניו, אזי אם בעת פטירתו של המוריש, יש ליורש צאצאים, יירשו הם את חלקו של היורש. (למשל, המוריש ערך את הצוואה בשנת 1993 וציווה את כל רכושו לבנו. בשנת 1995 מת הבן, ואילו המוריש בעצמו נפטר רק בשנת 2003, אך לא שינה את הצוואה. במידה ולבן יש ילדים- יירשו ילדיו של הבן – הנכדים- את חלקו של הבן בצוואה).

חוק הירושה אף מאפשר לקבוע בצוואה מי ירש את היורש לאחר מותו. כלומר, בהנחה שאתה מוריש את רכושך /חלק ממנו לאדם מסויים- היורש, אתה רשאי לקבוע מי ימשיך ויירש את הרכוש לאחר שהיורש שקבעת גם הוא ייאסף לבית אבותיו או בהתקיים תנאי אחר.

(למשל, בהנחה שהמוריש הוריש את רכושו לבן, ראשי המוריש לקבוע מראש בצוואה כי לאחר מותו של הבן, מי שיירש אותו הינו אחותו או כל אדם אחר אשר חפץ הוא).

בנוסף לכללים בדבר זהות היורשים, חוק הירושה מאפשר לקבוע בצוואה חיובים ליורש. כלומר, אפשר להורות ליורש לעשות פעולות מסוימות או להימנע מלעשות פעולות מסוימות ברכוש אשר יירש.

חשוב להבהיר כי האמור לעיל התייחס לעיקרי הדברים בלבד לעניין זהות היורשים, ואולם בבואכם לערוך צוואה, יש ליטול בחשבון כללים רבים ונוספים.

*כל הזכויות שמורות לעו”ד כנרת בר-לב המתמחה בדיני משפחה וירושה, לרבות עריכת צוואות, בקשות לצווי קיום צוואה, התנגדות למתן צו קיום צוואה, ורישום ירושה.

המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי – לייעוץ משפטי פרטני יש לקבוע פגישת ייעוץ עם עורך דין.

כנרת בר-לב , עורכת דין ומגשרת . קויפמן 2,בית הטקסטיל,תל אביב,קומה 12 . 03-5163330 , נייד : 054-4292355 , פקס: 03-5163334