חוק יחסי ממון


חוק יחסי ממון – כל המידע הנחוץ

חוק יחסי ממון בין בני זוג

חוק יחסי ממון בין בני זוג הינו החוק אשר מסדיר למעשה את מערכת יחסיהם הממונית של בני זוג שנישאו החל משנת 1974 ואילך. מי שנישא לפני שנת 1974, לא חל עליו חוק יחסי ממון כי אם הסדר משפטי הקרוי “חזקת השיתוף”, והינו שונה מהוראות חוק יחסי ממון.

הסכם יחסי ממון

חוק יחסי ממון בין בני זוג מאפשר לבני זוג לערוך הסכם יחסי ממון. על הסכם יחסי הממון להיות בכתב ויש לאשרו בפני ערכאה שיפוטית.

במידה ובני הזוג טרם נישאו- ניתן כעיקרון לאשר את ההסכם בפני נוטריון או בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

במידה ובני הזוג עורכים את ההסכם לאחר הנישואין- אזי לא ניתן לאשר את ההסכם בפני נוטריון אלא רק בפני ערכאה שיפוטית (בית המשפט או בית הדין).

ההסכם שאושר מקבל תוקף של פסק דין והוא ההסכם הקובע את מכלול יחסיהם הרכושיים של בני הזוג עד להסכם חדש בכתב הקובע אחרת.

החלוקה הרכושית ע”פ חוק יחסי ממון

אם בני הזוג לא ערכו הסכם יחסי ממון המחיל עליהם חלוקה רכושית כפי קביעתם, באופן עקרוני יחולק הרכוש בין בני הזוג, במועד פקיעת הנישואין (גירושין או מוות) באופן שווה, ללא חשיבות ע”ש מי נצבר כל נכס מנכסיהם של בני הזוג.

יחד עם זאת נכסים שהתקבלו במתנה/ירושה ו/או הצטברו לפני הנישואין- לא יתחלקו בין בני הזוג, מאחר ולא היה כל מאמץ משותף בצבירתם.

כמו”כ, במידה ואחד מבני הזוג מקבל גמלה מהמוסד לביטוח לאומי או פיצויים בגין נזקי גוף- לא יהיה זכאי בן הזוג השני לחלק בגמלה ו/או בפיצויים.

חוק יחסי ממון מאפשר אף לבני הזוג שלא לחלק ביניהם נכסים מסוימים- לצורך כך, על בני הזוג לערוך הסכם בכתב לגבי הנכסים ספציפיים שאין ברצונם של בני הזוג לאזן.

באשר למועד חלוקת הרכוש, יש לציין, כי לאחרונה אושרה הצעת חוק לפיה ניתן יהיה להקדים את ביצוע חלוקת הרכוש בין בני זוג עוד בטרם ניתן גט. משמעות השינוי בחוק, במידה וחוק יאושר, הינה כי כעת לא יוכל עוד הגט לשמש אמצעי סחטנות בין בני זוג מאחר ואין צורך עוד בגט לשם חלוקת הרכוש בין בני הזוג.

“העלמת” נכסים

במידה ומי מבני הזוג “העלים” נכסים או ערך התחייבות כלשהי להוציא מרשותו ולהעביר לאחר נכסים מסוימים, על מנת לעקוף את חוק יחסי ממון, ולסכל את המגיע לבן זוגו (כאמור מחצית), רשאי בית המשפט או בית הדין לפסוק כי על אף ההעברה של הנכס/התחייבות להעביר את הנכס, הנכס עודנו של בן הזוג שעל שמו רשום הנכס.

הווה אומר, במידה ואחד מבני הזוג שואף “להעלים” נכסים – עליו לדעת כי ייתכן ויידרש להשיב למצבת הרכוש המשותפת את מה שניסה להעלים.

חלוקה לא שוויונית

על אף האמור לעיל, במקרים מסוימים, לא יחולק רכושם של בני הזוג שווה בשווה, ובית המשפט ראשי לקבוע כדלקמן:

– לא כל הנכסים יחולקו בין בני הזוג.

– חלוקת הרכוש לא תהיה שוויונית אלא ע”פ יחס אחר שיקבע ע”י בית המשפט.

– שווי הנכסים לא יקבע לפי השווי שלהם במועד פקיעת הנישואין אלא לפי השווי שלהם במועד מוקדם יותר.

– החלוקה הרכושית תחול גם על נכסים שהיו לבני הזוג לפני פקיעת הנישואין.

• ר’ בהקשר זה גם מאמר הסכמי ממון.

* כל הזכויות שמורות לעו”ד כנרת בר-לב המתמחה בייעוץ לקראת הסכמי ממון, לרבות עריכת הסכם ממון, הסכם טרום נישואין, הסכם ממון וגירושין, והסכם לחיים משותפים.

המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי – לייעוץ משפטי פרטני יש לקבוע פגישת ייעוץ עם עורך דין.

כנרת בר-לב , עורכת דין ומגשרת . קויפמן 2,בית הטקסטיל,תל אביב,קומה 12 . 03-5163330 , נייד : 054-4292355 , פקס: 03-5163334