הגדלת מזונות ילדים


הגדלת מזונות ילדים – כל המידע הנחוץ

פסק דין למזונות לעולם אינו פסק דין סופי. כלומר, ניתן לשוב ולפנות לבית המשפט בעניין מזונות, ולהגיש תביעת הגדלת מזונות, אך יש להוכיח כי חל שינוי נסיבות מהותי המצדיק את הגדלת המזונות.

בית המשפט יוצא מתוך נקודת הנחה שבמהלך הטבעי של החיים משתנה מצבם הכלכלי של הצדדים אם לטוב ואם לרע, ועל כן השינוי צריך להיות שינוי מהותי ולא כל שינוי במצב הכלכלי או בכלל יבסס עילה לתביעת הגדלת מזונות (או ההיפך הפחתת מזונות).

בבואו של בית המשפט להכריע האם להיעתר לתביעה אם לאו, בית המשפט יבחן לא רק את סוגיית המזונות אלא את כלל הנסיבות של הצדדים, ובכלל זה יבחן בית המשפט האם התביעה הוגשה בתום לב ולא כצעד טקטי. במידה ובית המשפט יתרשם כי המדובר בתביעה חסרת תום לב (כגון תביעה שהוגשה זמן קצר לאחר מתן פסק דין/אישור הסכם) ייטה בית המשפט לדחות את התביעה.

כאשר מדובר במזונות קטינים אשר נקבעו בהסכם בין הורים, ככלל, יהיה הנטל המוכח על התובעת את הגדלת המזונות כבד יותר. אמנם הסכם שנערך בין הורים אינו מונע מהקטין להגיש כביכול בעצמו תביעה עצמאית למזונות קטינים, אך אם בית המשפט אישר את הסכם, לא יבוטל ההסכם על נקלה אלא רק אם יוכח שמשום מה לא בחן בית המשפט את כלל הנסיבות ולא התייחס לעניין המזונות.

בית המשפט אמור לבחון את ההסכם תוך בחינת טובת הקטין וכלל הנסיבות, ולכן לא בקלות ייעתר בית המשפט לתביעת הגדלת מזונות המוגשת לאחר פסק דין שאישר הסכם בין הצדדים.
בנוסף על כך מגמת בתי המשפט היא להקנות יציבות להסכם גירושין על מנת לעודד צדדים לערוך הסכמים, שאם לא כן לא יהיה כל ערך להסכם גירושין, ועל נקלה יוכל כל צד לפנות לבית המשפט ולבקש את שינוי הסכם הגירושין.

נימוקים רלוונטיים לתביעת הגדלת מזונות יכולים להיות נסיבות של הגדלת משמעותית בהכנסות האב לאחר מתן פסק דין, שינוי משמעותי בצרכים של הילדים, הפחתתה משמעותית בהכנסות האם, שינוי בצב הבריאותי וכל נסיבה אחרת אשר מהווה שינוי משמעותי וקבוע ולא שינוי זמני וחסר משמעות של ממש.

* כל הזכויות שמורות לעו”ד ומגשרת כנרת בר-לב המתמחה בענייני משפחה, מזונות אישה, מזונות ילדים, הגדלת מזונות, הקטנת מזונות.

*המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי – לייעוץ משפטי פרטני יש לקבוע פגישת ייעוץ עם עורך דין.

כנרת בר-לב , עורכת דין ומגשרת . קויפמן 2,בית הטקסטיל,תל אביב,קומה 12 . 03-5163330 , נייד : 054-4292355 , פקס: 03-5163334