הפחתת מזונות ילדים


הפחתת והקטנת מזונות ילדים – כל המידע הנחוץ

פסק דין למזונות לעולם אינו פסק דין סופי. הווה אומר, בניגוד לפסקי דין אחרים בהם הדיון מסתיים כאשר ממצים הצדדים את זכות הערעור שלהם על פסק הדין, הרי שבהתקיים שינוי נסיבות מהותי המצדיק הקטנת מזונות (או הגדלת מזונות) ניתן יהיה לשנות את פסק הדין ואת שיעור החיוב במזונות.

למרות האפשרות לשוב ולפנות לבית המשפט, בתי המשפט אינם מעודדים פניה חוזרת לבית המשפט ופתיחת הדיון מחדש.

יחד עם זאת, מי מהצדדים שמבקש את הקטנת המזונות צריך להוכיח לבית המשפט כי התרחשו שינויים שלא יכלו הצדדים או בית המשפט לחזות מראש כאשר ניתן פסק הדין המקורי למזונות. משמע, אם מדובר בשינויים טבעיים בהכנסות או הוצאות הצדדים, שחזקה שבית המשפט או הצדדים צפו אותם,ושקללו אותם במסגרת קביעת סכום המזונות, כבר מטעם זה אין כביכול עילה בגינה תתבצע הפחתת מזונות.

בכל אופן, כאשר הצד שמבקש את הקטנת המזונות טוען כי התרחשו שינויים מהותיים, עליו להוכיח כי המדובר בשינויים מהותיים ומתמשכים ולא זמניים (לדוג’: שהוא מובטל פרק זמן ממושך ולא מדובר במס’ חודשי אבטלה, במהלך הטבעי של העניינים).

שינוי הנסיבות המדובר ייתכן הן בגין שינוי בצרכים של הנהנה מהמזונות, הן בגין שינוי ביכולת הכלכלית של האב או לחילופין שיפור היכולת הכלכלית של האם, הן בגין שינוי ברכוש שעומד לקטין עצמו, והן בגין שינוי בחיוב המזונות עצמם.

בדרך כלל המדובר במס’ מרכיבים החוברים יחדיו, והלכה ידועה היא כי לא די בכך שנולד לאב ילד נוסף על מנת להגיש תביעת הקטנת מזונות.

לעומת זאת הפיכתו של קטין לבגיר ו/או עזיבת קטין את בית האם מהווים שינוי נסיבות שיכולות לגרור הפחתת מזונות.

כאשר מדובר במזונות שנקבעו מלכתחילה בהסכם בין הצדדים, נטל ההוכחה הרובץ על מי שמבקש את הפחתת המזונות יהיה כבד יותר, ובית המשפט לא ישנה את המזונות על נקלה אלא אך ורק במקרים בולטים, וזאת בין היתר, לנוכח העובדה כי יש לבחון את הסכם הגירושין כהסדר כולל של כל ענייניהם של הצדדים ולא רק מזונות. כלומר, אי אפשר לבחון את קביעת סכום המזונות במנותק מקביעת יתר הנקודות שבמחלוקת. כמו”כ, נוטים בתי המשפט שלא לשנות מזונות שנקבעו בהסכם על מנת לנסות ולהקנות להסכם יציבות ואמינות, שאם לא כן לא יהיה כל ערך להסכם, וכל הסכם יהיה רק כמעין שלב ביניים עד שמי מהצדדים יחוש שברצונו לבטלו ויפנה שוב לבית המשפט.

* כל הזכויות שמורות לעו”ד ומגשרת כנרת בר-לב המתמחה בענייני משפחה, מזונות אישה, מזונות ילדים, הפחתת מזונות, הגדלת מזונות.

*המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי – לייעוץ משפטי פרטני יש לקבוע פגישת ייעוץ עם עורך דין.

כנרת בר-לב , עורכת דין ומגשרת . קויפמן 2,בית הטקסטיל,תל אביב,קומה 12 . 03-5163330 , נייד : 054-4292355 , פקס: 03-5163334